Narystė ir visuomeninė veikla

LT hipertenzijos draugijos valdybos narė, ilgametė Lietuvos hipertenzijos specialistų lygos Panevėžio skyriaus vadovė.

Mokslinė veikla

Stendinis pranešimas ,,Patient education for hypertension project in Lithuania“ konferencijoje Pekine, pranešimai Singapūre, Prahoje ir Sidnyje.

Profesinis tobulinimasis

Įvairūs tobulinimosi kursai Vilniaus universitete.

Rekvizitai

Lietuvos hipertenzijos draugija
Santariškių g. 2, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 191901016
AB SEB bankas
IBAN: LT347044060002910650