Lietuvos hipertenzijos draugija (LHD) yra savarankiška, savanoriška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos gydytojus, mokslininkus ir kitus specialistus, dirbančius kovos su arterinės hipertenzjos sindromu srityje.

LHD tikslas yra: kontroliuoti arterinės hipertenzijos sindromo paplitimą Lietuvos gyventojų tarpe ir kovoti su jos sukeliamomis neigiamomis pasekmėmis žmonių sveikatai.

Siekdama šio tikslo LHD:

  • organizuoja mokslinius arterinės hipertenzijos sindromo paplitimo tyrimus Lietuvos gyventojų tarpe;
  • ruošia moksliškai pagrįstas rekomendacijas arterinės hipertenzijos profilaktikai ir gydymui;
  • vienija gydytojų-praktikų pastangas kovojant su arterinės hipertenzijos sukeliamomis neigiamomis pasekmėmis žmonių sveikatai;
  • bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, atitinkamomis medicinos mokslo įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis, koordinuojant aukščiau išvardintų problemų sprendimą;
  • šaukia LHD narių konferencijas, rengia seminarus, pasitarimus, trumpalaikius tobulinimosi kursus, šalies ir tarptautinius simpoziumus, kitus renginius arterinės hipertenzijos klausimais;
  • leidžia vienkartinius leidinius, skatina populiarios medicininės litertatūros leidimą arterinės hipertenzijos klausimais;
  • atstovauja savo narius Lietuvoje ir už jos ribų, bandradarbiaujant su Pasauline hipertenzijos lyga, Lietuvos gydytojų bei kitomis medicinos profilio Lietuvos sąjungomis, Lietuvos mokslininkų sąjunga;
  • skatina organizacijas ir pavienius asmenis remti LHD, domėtis jos problemomis, dalyvauti vykdant arterinės hipertenzijos profilaktikos priemones.

Rekvizitai

Lietuvos hipertenzijos draugija
Santariškių g. 2, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 191901016
AB SEB bankas
IBAN: LT347044060002910650