Išsilavinimas

Narystė ir visuomeninė veikla

1983

Baigtos studijos

Kauno medicinos universitete

2004

Biomedicinos mokslų daktarė

Vilniaus universitetas

Nuo 2005 iki dabar

Darbas Visuomenės sveikatos katedroje

Klaipėdos universitetas

2010

Suteiktas docento pedagoginis vardas

2017-2021

Visuomenės sveikatos katedros vedėja

Klaipėdos universitetas

Nuo 2019

Profesorė

Dalyvauja tarptautinėje ASPHER (asociacija vienijanti visuomenės sveikatos ir mokymo įstaigas) ir buvo fakulteto deleguota atstovauti organizuojamoje generalinėje asamblėjoje Renne, Prancūzijoje 2017 metais. Pasaulinių ir Europinių kongresų dalyvė. Stažavosi Herne ir Berlyne (Vokietija). Dalyvavo Europos Hipertenzijos draugijos vasaros stovykloje Budapešte (Vengrija).

Dalyvauja visuomenės švietime pandemijos metu, remiantis naujausiais PSO tyrimais ir rekomendacijomis. Išrinkta į Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto tarybą. Išrinkta į Lietuvos hipertenzijos draugijos valdybą. Klaipėdos apskrities Hipertenzijos lygos pirmininkė. Pasaulio hipertenzijos lygos tikroji narė. Lietuvos širdies asociacijos ir kardiologų draugijos narė.

Apdovanojimai, nuopelnai

Apdovanota Klaipėdos universiteto  Rektoriaus padėka už indėlį į Sveikatos mokslų fakulteto plėtrą 2019 m. Aktyviai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse. Studijų kokybės vertinimo centras 2021 metais pareiškė padėką už indėlį prisidedant prie studijas reglamentuojančių aprašų sistemos tobulinimo per aktyvų dalyvavimą visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo atnaujinimo.

2015 metais suteiktas Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas ir ženklas  Apdovanota Sveikatos apsaugos ministro diplomu už gerą darbą.

Apdovanota Klaipėdos apskrities viršininko garbės raštu už darbštumą ir profesionalumą.

Konferencijos

Reguliariai skaito profesines paskaitas Lietuvos gydytojams, sveikatos priežiūros specialistam konferencijose, visuomenės sveikatos biuruose, bendruomenės nariams, trečio amžiaus universiteto klausytojams.

Publikacijos, knygos, tyrimai

Dalyvavo 18 moksliniuose  klinikiniuose tyrimuose kaip pagrindinė tyrėja ir  tyrėja. Parašė virš 70 publikacijų, h indeksas 7. Išleido mokomąją knygą “Klinikinės medicinos pagrindai“ ir yra bendraautorė “Neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas bei pripažinimas universitete“(2019 m). Dėsto studentams klinikinės medicinos pagrindus. Vadovauja bakalauro ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Kitos iniciatyvos

Inicijavo visuomenės sveikatos specialistų įtraukimą į studijas Lietuvos mastu kartu su Visuomenės sveikatos biurais. Glaudžiai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurais Kūrė kompetencijų aprašą. Koregavo visuomenės sveikatos bakalauro ir magistro studijų programas atliepiant į visuomenės poreikius.

Rekvizitai

Lietuvos hipertenzijos draugija
Santariškių g. 2, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 191901016
AB SEB bankas
IBAN: LT347044060002910650